Ongeveer 15% van de woningen in Nederland heeft te maken met schimmel- en vochtproblemen, die vaker voorkomen in huurwoningen dan in koopwoningen. Vocht en schimmel in huis kunnen niet alleen oncomfortabel zijn, maar ook leiden tot gezondheidsklachten. Het is belangrijk om de oorzaak van de schimmelproblemen te achterhalen en passende maatregelen te nemen om ze te bestrijden.

Schimmel in huis kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de bewoners als voor de structuur van het gebouw. Het kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergische reacties en andere gezondheidsproblemen. Daarom is het cruciaal om snel hulp te zoeken bij het bestrijden van schimmelproblemen in een huurwoning.

huis onbewoonbaar door schimmel

Belangrijkste conclusies:

 • Schimmel- en vochtproblemen komen vaak voor in huurwoningen in Nederland.
 • Schimmel in huis kan leiden tot gezondheidsklachten.
 • Het is belangrijk om de oorzaak van de schimmelproblemen te achterhalen en passende maatregelen te nemen.
 • Hulp van professionals kan nodig zijn om schimmel effectief te bestrijden.
 • Gezondheid en leefbaarheid van de woning moeten worden gewaarborgd door actie te ondernemen bij schimmelproblemen.

Wat zijn de oorzaken van vocht en schimmel in huis?

Vocht en schimmel in huis kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder bouwtechnische problemen, lekkages, gebrekkige ventilatie en een lage temperatuur in huis. Het is essentieel om de bron van de problemen te achterhalen om effectieve maatregelen te kunnen nemen.

Een bouwtechnisch probleem kan bijvoorbeeld leiden tot vochtproblemen en daaropvolgend schimmelvorming. Dit kan te maken hebben met de kwaliteit van de woningconstructie, zoals een slechte isolatie of onvoldoende waterdichtheid. Daarnaast kunnen lekkages in het dak, de leidingen of de muren vochtproblemen veroorzaken, wat op zijn beurt schimmelvorming bevordert.

Gebrekkige ventilatie is ook een veelvoorkomende oorzaak van vocht en schimmel in huis. Een gebrek aan frisse luchtstroom kan ervoor zorgen dat vochtige lucht in de woning blijft hangen en zich ophoopt, wat de ideale omstandigheden creëert voor schimmelgroei. Daarom is het belangrijk om voldoende ventilatiemogelijkheden te hebben, zoals ventilatieroosters, ramen die open kunnen en een goed werkend ventilatiesysteem.

Ten slotte kan een lage temperatuur in huis bijdragen aan vocht- en schimmelproblemen. Koudere lucht kan minder vocht vasthouden, waardoor condensatie kan optreden op oppervlakken zoals ramen, muren en plafonds. Dit vocht kan vervolgens schimmelgroei bevorderen. Het is aan te raden om de temperatuur in huis op minimaal 17 graden te houden om vochtproblemen te voorkomen.

Door de oorzaak van vocht- en schimmelproblemen te identificeren en aan te pakken, zoals het verhelpen van lekkages, verbeteren van ventilatie en zorgen voor een goede temperatuur, kunnen huiseigenaren de leefbaarheid van hun woning verbeteren en gezondheidsrisico’s verminderen.

Goede ventilatie en controle op vocht zijn essentieel om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen.

Hoe blijf je schimmelproblemen in huis voor?

Om schimmelproblemen in huis te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Hier zijn enkele tips om schimmel in huis te voorkomen:

 1. Zorg voor goede ventilatie in huis. Een frisse luchtstroom helpt vocht te verminderen en voorkomt schimmelgroei.
 2. Vermijd vochtige omgevingen. Droog natte oppervlakken en gebieden direct en zorg ervoor dat er geen vochtige plekken achterblijven.
 3. Repareer lekkages onmiddellijk. Lekkages kunnen vochtproblemen veroorzaken die schimmelgroei bevorderen.
 4. Houd de luchtvochtigheid op een gezond niveau. Gebruik indien nodig luchtontvochtigers of luchtbevochtigers om de luchtvochtigheid in evenwicht te houden.
 5. Houd je huis schoon en droog. Verwijder regelmatig schimmelgevoelige oppervlakken, zoals badkamertegels, en zorg ervoor dat ze goed drogen.
 6. Voorkom condensatie. Gebruik isolatie of dubbele beglazing om condensatie op ramen en muren te verminderen.

“Voorkomen is beter dan genezen.” Door deze preventieve maatregelen te volgen, kun je schimmelproblemen in huis voorkomen en zo de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan vermijden.

Maatregelen Voordelen
Goede ventilatie Voorkomt vochtige omgevingen en bevordert luchtcirculatie
Droog natte oppervlakken Verhindert de groei van schimmel op vochtige plekken
Repareer lekkages Voorkomt de vorming van vochtproblemen die schimmelgroei bevorderen
Handhaaf de juiste luchtvochtigheid Vermindert de kans op vochtproblemen en schimmelvorming
Maintain a clean and dry home Houdt schimmelgevoelige oppervlakken schoon en droog
Gebruik isolatie of dubbele beglazing Voorkomt condensatie op ramen en muren

Het is altijd beter om proactief te zijn en schimmelproblemen te voorkomen dan om ze later te moeten bestrijden. Blijf alert op mogelijke vochtproblemen en neem indien nodig preventieve maatregelen om je huis vrij te houden van schimmel.

Wat te doen bij vocht- en schimmelproblemen in huurwoning?

Als huurder met klachten over schimmel- en vochtproblemen in een huurwoning is het essentieel om actie te ondernemen. Het eerste wat u moet doen is contact opnemen met uw verhuurder en schriftelijk vragen om de problemen op te lossen. Maak duidelijk wat de aard van de klachten is en geef een redelijke termijn waarbinnen de verhuurder de problemen moet verhelpen. Dien het verzoek schriftelijk in, zodat u bewijs heeft van uw communicatie met de verhuurder.

Als de verhuurder niet reageert op uw verzoek of als de geboden oplossing niet afdoende is, zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt voor hulp:

 • Huurcommissie: De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurder en verhuurder behandelt. U kunt een procedure starten bij de Huurcommissie om de verhuurder te dwingen de schimmel- en vochtproblemen op te lossen. De Huurcommissie kan een voorlopige uitspraak doen en een bindende uitspraak als de verhuurder niet meewerkt.
 • Kantonrechter: Als de Huurcommissie geen uitspraak kan doen of als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u zich tot de kantonrechter wenden. Een procedure bij de kantonrechter kan worden gestart om de verhuurder te dwingen de problemen op te lossen of om een schadevergoeding te krijgen vanwege het woongenotverlies.
 • Gemeente: U kunt ook contact opnemen met de gemeente waarin uw huurwoning zich bevindt. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de woningkwaliteit te handhaven en kan een rol spelen bij het aanspreken van de verhuurder op zijn verplichtingen.
 • GGD: De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) kan worden ingeschakeld als er sprake is van ernstige gezondheidsproblemen door schimmel– en vochtproblemen. De GGD kan advies geven en eventueel een onderzoek uitvoeren om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen.

Met de hulp van deze instanties kunt u proberen om de problemen in uw huurwoning op te lossen en passende maatregelen af te dwingen. Houd er rekening mee dat het belangrijk is om een gedegen dossier op te bouwen met bewijs van de klachten, communicatie met de verhuurder en eventuele tussenkomst van andere instanties.

Let op: Het is altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u juridische stappen onderneemt, zodat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en de beste strategie om uw probleem op te lossen.

Instantie Website Contactgegevens
Huurcommissie www.huurcommissie.nl Telefoon: 0800-4887244
Kantonrechter N.v.t. Neem contact op met de rechtbank in uw regio
Gemeente Ga naar de website van uw gemeente Neem contact op met de afdeling Wonen
GGD Ga naar de website van uw regionale GGD Neem contact op met de afdeling Gezondheid en Milieu

Rechten en mogelijkheden van huurders bij schimmelproblemen

Huurders van een sociale huurwoning hebben verschillende rechten en mogelijkheden als zij te maken krijgen met schimmelproblemen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze mogelijkheden om de situatie aan te pakken en passende maatregelen te treffen.

Als huurder van een sociale huurwoning kunt u bijvoorbeeld de Huurcommissie inschakelen om de gebreken te beoordelen en een huurverlaging te vragen. De Huurcommissie is een onafhankelijke instantie die geschillen tussen huurder en verhuurder behandelt. Zij kunnen een uitspraak doen over de huurprijs en eventuele gebreken in de woning.

Daarnaast hebben huurders in de vrije sector ook mogelijkheden om schimmelproblemen aan te pakken. In de vrije sector geldt geen gereguleerde huurprijs en hebben huurders meer vrijheid om afspraken te maken met de verhuurder. Als huurder kunt u bij de kantonrechter een lagere huurprijs vorderen en/of eisen dat de verhuurder de schimmelproblemen verhelpt.

Bij schimmelproblemen in huis is het ook mogelijk om een kostenvergoeding te vragen voor gezondheidseffecten die veroorzaakt worden door de schimmel. In sommige gevallen kan schimmel in huis namelijk leiden tot gezondheidsklachten zoals allergieën en luchtwegproblemen.

Let op: Het is belangrijk om altijd eerst contact op te nemen met de verhuurder en schriftelijk te vragen de problemen op te lossen voordat u stappen onderneemt richting de Huurcommissie of de kantonrechter. Het kan ook verstandig zijn om foto’s te maken van de schimmelproblemen als bewijsmateriaal.

Juridische stappen bij onbewoonbaarheid door schimmel

In ernstige gevallen van onbewoonbaarheid door schimmel in een huurwoning, staan huurders juridische stappen ter beschikking om hun situatie aan te pakken. Deze stappen kunnen ervoor zorgen dat de verhuurder verplicht wordt om de schimmel te laten verwijderen door een professioneel bedrijf, passende woonruimte beschikbaar te stellen tijdens de sanering, en vergoedingen te bieden voor geleden schade.

Als een huurder het niet eens is met een uitspraak of beslissing, bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Om de juiste juridische stappen te nemen, is het belangrijk om de specifieke situatie en rechten te begrijpen. Hieronder worden enkele mogelijke juridische stappen bij onbewoonbaarheid door schimmel beschreven:

 1. 1. Melding maken bij verhuurder: Huurders moeten eerst contact opnemen met de verhuurder en schriftelijk melding maken van het schimmelprobleem. Dit kan via een aangetekende brief waarin wordt verzocht om passende maatregelen te nemen.
 2. 2. Professioneel bedrijf inschakelen: Als de verhuurder niet reageert of geen actie onderneemt, kan de huurder een professioneel bedrijf inschakelen om de schimmel te laten verwijderen. De kosten worden in dit geval mogelijk verhaald op de verhuurder.
 3. 3. Passende woonruimte tijdens sanering: In gevallen waarin de woning onbewoonbaar is geworden door de schimmel, kan de huurder de verhuurder verzoeken om passende woonruimte beschikbaar te stellen tijdens de sanering.
 4. 4. Vergoeding voor geleden schade: Huurders kunnen ook aanspraak maken op vergoedingen voor geleden schade als gevolg van de onbewoonbaarheid door schimmel. Dit kan onder andere betrekking hebben op medische kosten en financiële verliezen.
 5. 5. Beroep aantekenen: Als de huurder het niet eens is met een uitspraak of beslissing, kan hij of zij in beroep gaan. Dit kan bijvoorbeeld bij de Huurcommissie of de kantonrechter, afhankelijk van de specifieke situatie.

Het is raadzaam om bij juridische stappen bij onbewoonbaarheid door schimmel professioneel advies in te winnen en eventueel een advocaat te raadplegen om de rechten en mogelijkheden duidelijk te krijgen.

“In ernstige gevallen van onbewoonbaarheid door schimmel, kunnen huurders juridische stappen ondernemen om de situatie aan te pakken.”

onleefbare woning

Juridische Stappen Actie
Melding maken bij verhuurder Contact opnemen en schriftelijk melding maken van het schimmelprobleem
Professioneel bedrijf inschakelen Indien de verhuurder niet reageert, een professioneel bedrijf inschakelen om de schimmel te laten verwijderen
Passende woonruimte tijdens sanering Verzoek doen om passende woonruimte beschikbaar te stellen tijdens de sanering
Vergoeding voor geleden schade Aanspraak maken op vergoedingen voor geleden schade
Beroep aantekenen In beroep gaan bij de Huurcommissie of de kantonrechter

Rol van de gemeente bij schimmel- en vochtproblemen

Huurders die te maken hebben met schimmel- en vochtproblemen kunnen een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het onderzoeken van de woning en het nemen van besluiten omtrent de kwaliteit van de woning.

Een van de eerste stappen die de gemeente kan nemen, is het uitvoeren van een woningonderzoek. Hierbij wordt de kwaliteit van de woning beoordeeld, met speciale aandacht voor de aanwezige schimmel- en vochtproblemen. Op basis van het onderzoek kan de gemeente overgaan tot een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning.

Wonen in Vlaanderen is een instantie die een conformiteitsonderzoek kan uitvoeren en advies kan geven over de woningkwaliteit. Het advies van Wonen in Vlaanderen kan een belangrijke rol spelen in de besluitvorming van de gemeente.

Woningonderzoek en besluitvorming

Na het woningonderzoek en het advies van Wonen in Vlaanderen neemt de gemeente een beslissing omtrent de kwaliteit van de woning. Deze beslissing kan variëren van het verplicht stellen van herstelmaatregelen tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van de woning.

De gemeente neemt deze beslissing op basis van het uitgevoerde woningonderzoek en het advies van Wonen in Vlaanderen. Het is belangrijk op te merken dat de gemeente uiteindelijk de besluitvormende instantie is en in de meeste gevallen de finaliteit heeft voor wat betreft de kwalificatie van de woningkwaliteit.

Hercontrole en opvolging

Na de beslissing van de gemeente kan er een hercontrole plaatsvinden om te beoordelen of de eventuele herstelmaatregelen zijn uitgevoerd en of de woning voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen.

Tijdens de hercontrole wordt opnieuw gekeken naar de aanwezige schimmel- en vochtproblemen en wordt beoordeeld of deze adequaat zijn aangepakt. Indien nodig kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de woning weer voldoet aan de eisen van bewoonbaarheid.

Door de rol van de gemeente bij schimmel- en vochtproblemen in huizen kunnen huurders rekenen op professionele beoordeling en opvolging van hun klachten. Het indienen van een klacht bij de gemeente kan leiden tot een grondig woningonderzoek, besluitvorming omtrent de kwaliteit van de woning en opvolging van eventuele herstelmaatregelen. Hierdoor kunnen huurders zekerheid krijgen over de kwaliteit en veiligheid van hun woning.

Beroepsmogelijkheden bij beslissingen van de burgemeester

Als een huurder het niet eens is met de beslissing van de burgemeester, bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Vlaamse Minister van Wonen. Om ontvankelijk te zijn, moet het beroep aan bepaalde vereisten voldoen. Het beroep zal worden beoordeeld door Wonen in Vlaanderen, waarna er een advies zal worden uitgebracht aan de minister.

Het is ook mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het ‘stilzitten’ van de burgemeester, indien deze niet tijdig heeft gereageerd op de schimmel- en vochtproblemen in de woning. In beide gevallen biedt het beroep een juridische mogelijkheid om de beslissing van de burgemeester aan te vechten en te streven naar een passende oplossing.

Als huurder is het belangrijk om op te komen voor je rechten en de leefbaarheid van je woning. Als je het niet eens bent met de beslissingen van de burgemeester, heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Vlaamse Minister van Wonen. Op die manier kun je streven naar een oplossing en zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Gevolgen van een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning heeft diverse gevolgen. Deze verklaringen worden afgegeven wanneer er ernstige gebreken worden geconstateerd die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden of direct gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners.

Wanneer er ten minste één gebrek van categorie II aanwezig is, kan de woning ongeschikt worden verklaard. Dit zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen. Voorbeelden van dergelijke gebreken zijn problemen met de isolatie, elektrische installaties of sanitair.

Als er minstens één gebrek van categorie III aanwezig is, kan de woning ook als onbewoonbaar worden verklaard. Gebreken van categorie III veroorzaken mensonwaardige levensomstandigheden of vormen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners. Dit kunnen bijvoorbeeld ernstige schimmelproblemen, structurele instabiliteit of gevaarlijke elektrische installaties zijn.

Na een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring moeten er herstelmaatregelen plaatsvinden om de gebreken te verhelpen. Deze herstelmaatregelen worden uitgevoerd om de woning weer geschikt en bewoonbaar te maken, zodat de bewoners in een veilige en gezonde omgeving kunnen wonen.

gevolgen van een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

De gevolgen van een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring lopen uiteen en kunnen onder andere leiden tot:

 • Verplichte herstelmaatregelen om de gebreken te verhelpen
 • De bewoning van de woning wordt tijdelijk of permanent onmogelijk gemaakt
 • Mogelijke financiële consequenties voor de eigenaar of verhuurder
 • Mogelijke juridische stappen en geschillen tussen huurders en verhuurders

Het is belangrijk dat er adequaat wordt gereageerd op een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring om de gebreken te verhelpen en ervoor te zorgen dat de woning weer aan de gestelde eisen voldoet.

Beoordeling en hercontrole van de woningkwaliteit

Bij het beoordelen van de woningkwaliteit voert Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hierbij wordt een woningcontroleur ingeschakeld om de woning te controleren op basis van een technisch verslag en een lijst van gebreken. Tijdens de inspectie worden gebreken vastgesteld en gecategoriseerd als categorie II of categorie III.

Categorie II-gebreken zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen. Categorie III-gebreken zijn gebreken die leiden tot mensonwaardige levensomstandigheden of direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners.

Als er gebreken worden vastgesteld, volgt er een hercontrole om te beoordelen of de gebreken zijn hersteld en of de woning voldoet aan de gestelde eisen. Op deze manier zorgt het conformiteitsonderzoek ervoor dat de woningkwaliteit wordt geëvalueerd en dat eventuele gebreken worden opgelost.

Gebrek Categorie
Gebrek 1 Categorie II
Gebrek 2 Categorie III
Gebrek 3 Categorie II
Gebrek 4 Categorie II
Gebrek 5 Categorie III

Na de hercontrole worden de resultaten van het conformiteitsonderzoek in een technisch verslag vastgelegd. Dit verslag geeft een gedetailleerd overzicht van de vastgestelde gebreken en hun categorieën. Op basis van dit verslag kunnen vervolgstappen worden genomen om de gebreken te herstellen en ervoor te zorgen dat de woning aan de vereisten voldoet.

Besluitvorming en beroep in het proces

Na het woningonderzoek en het advies van Wonen in Vlaanderen komt de burgemeester tot een beslissing over de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning. Deze beslissing dient binnen een bepaalde termijn genomen te worden. Echter, het is ook mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de burgemeester. Huurders hebben de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn beroep in te stellen bij de Vlaamse Minister van Wonen.

De besluitvorming en het beroep zijn cruciale stappen in het proces van het aanpakken van schimmel- en vochtproblemen in huurwoningen. Het is een kans voor huurders om hun bezorgdheid te uiten en te strijden voor een gezonde en leefbare woonomgeving. Het beroep kan worden ingesteld als een huurder het niet eens is met de beslissing van de burgemeester en hoopt op een andere uitkomst.

Conclusie

Schimmelproblemen in huurwoningen kunnen veel juridische stappen en betrokken instanties met zich meebrengen. Het is van groot belang dat huurders op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden, en actie ondernemen om de gezondheid en leefbaarheid van hun woning te waarborgen.

Het melden van klachten over schimmelproblemen aan de verhuurder is de eerste stap. Als de verhuurder niet adequaat reageert, kunnen huurders hulp zoeken bij instanties zoals de Huurcommissie, de kantonrechter, de GGD of zelfs de gemeente. Een woningonderzoek kan worden aangevraagd om de omvang van de schimmelproblemen vast te stellen.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om juridische stappen te zetten en een beroep in te dienen. Dit kan helpen bij het afdwingen van passende maatregelen en het verkrijgen van compensatie voor eventuele geleden schade. Het is belangrijk dat huurders zich bewust zijn van de diverse juridische mogelijkheden en instanties die hen kunnen ondersteunen in het aanpakken van schimmelproblemen in hun huurwoning.